Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LIIKENNEKAAREKSI SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voidaan saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla.   

Maakunnan kannalta liikennekaaressa on useita hyviä tavoitteita.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto hallituksen esitys liikennekaareksi.pdf (143kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liiteen mukaisen lausunnon.