Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 4.4.2016:

Kymenlaakson Liiton maakuntajohtajan virka tulee täytettäväksi 1.7.2016 lähtien nykyisen maakuntajohtajan siirtyessä eläkkeelle.

Maakuntajohtajan virkaan tuli määräaikaan 15.2.2016 mennessä yhdeksän hakemusta. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 22.2.2016 kutsua haastateltaviksi Timo Kiviahon, Jaakko Mikkolan, Matti Muukkosen, Ari Lindemanin ja Toni Vanhalan. Hallituksen nimeämä haastatteluryhmä haastatteli em. henkilöt 23.3. ja 24.3.2016. Hallitus tekee haastattelujen pohjalta esityksen maakuntavaltuustolle maakuntajohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. Maakuntavaltuuston kokous pidetään 25.4.2016.

Haastatteluryhmä kokoontuu ennen maakuntahallituksen kokousta.

Asian esittelee maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Haastattelutyöryhmä esittää, että maakuntajohtajaksi valitaan Jaakko Mikkola ja varalle valitaan Toni Vanhala.

Esitys:
Esitys annetaan kokouksessa.
Kokouksessa annettu puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntajohtajaksi valitaan Jaakko Mikkola ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan Toni Vanhala.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------

Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei laissa toisin säädetä. Maakuntahallitus päätti julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi. Viranhakuilmoitus julkaistiin jäsenkuntien ja viraston ilmoitustaululla, Kuntalehdessä, Helsingin Sanomissa, Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa, liiton nettisivuilla sekä TE-toimiston työnhakupalveluissa.

Maakuntajohtajan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollista kokemusta. Eduksi katsotaan kansainvälisten asioiden, rakennerahastotoiminnan ja kuntakentän tuntemus, monipuolinen kielitaito sekä johtamiskokemus. Maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto.

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajaksi Jaakko Mikkolan ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan Toni Vanhala.