Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
MUUTOKSIA MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOSSA

Kotkan-Haminan seutuvaliokunta esittää, että Kotkan-Haminan seudun varsinaiseksi jäseneksi nimetään Hannu Muhonen Haminasta (Rami Hasun tilalle) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Osmo Havuaho Virolahdelta (Antti Jämsenin tilalle).

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää, että maakunnan yheistyöryhmän jäseneksi Jyrki Pitkäsen tilalle nimetään strategiapäällikkö Hanna Kailasto ja että Jyrki Pitkänen nimetään asiantuntijajäseneksi.

Esitys Hallitus

Nimetään maakunnan yhteistyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi

- varsinaiseksi jäseneksi Hannu Muhonen ja varajäseneksi Osmo Havuaho

- varsinaiseksi jäseneksi Hanna Kailasto Jyrki Pitkäsen tilalle

- pysyväksi asiantuntijajäseneksi Jyrki Pitkänen