Tarkastuslautakunta 2 / 2016 22.03.2016
KYMENLAAKSON LIITON TILINPÄÄTÖS 2015

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 22.2.2016 § 17. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja, kansainvälisten asioiden päällikkö, kesäyliopiston vt. rehtori, hallintopäällikkö ja suunnitteluinsinööri esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päättää

lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.