Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
ALUEELLINEN SUOMI100 - RAHOITUS

Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt Kymenlaakson Liitolle 90 000 € rahoitusta käytettäväksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alueellisen koordinaatio-, valmistelu-, viestintä- ja yhteistehtävien hoitamiseen yhdessä Suomi 100 - hankkeen sihteeristön kanssa. Liiton omarahoitusosuuden on oltava samansuuruinen.

Kymenlaakson Liitto voi edelleen kanavoida saamaansa avustusta valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin nojalla ja mukaisesti muiden toteuttajien hankkeisiin, jotka valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt Suomi 100 - ohjelmahankkeiksi tai hankkeisiin, jotka toteuttavat Suomi 100 - ohjelmaan hyväksyttyä ohjelmahanketta. Avustuksella ei voida rahoittaa kaikkia hanketoteuttajan kuluja, vaan hankkeelta edellytetään myös omarahoitusosuutta. Tuettava hanke toteutetaan vuonna 2017.

Kaikkien tuettavien hankkeiden tulee täyttää seuraavat yleiset edellytykset. Kyseessä tulee olla erityinen, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvä tai sitä juhlistava hanke eli esim. tapahtuma, tilaisuus, näyttely, teos, kehitysprojekti, päätös tai kampanja. Hanke toteuttaa teemaa "Yhdessä". Tämä voi toteutua esim. uudenlaisena yhteistyönä, laajana osallistumisena sekä yhdessä tekemisen kautta. Hankkeen tulee toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta: Suomi 100 vuotta, Suomi 2017 tai Suomen tulevaisuus.

Alueellisesti avustusta on tarkoitus kanavoida hankkeisiin, jotka ylittävät kuntarajat tai ovat innovatiivisia tai kohderyhmänä on koululaiset ja nuoret.  

Valtioneuvoston kanslia on toimittanut rahoitushakemuksia varten mallipohjat ja mallisopimukset, jotka tehdään avustuksen saajien kanssa.

Ensimmäinen hakukierros avataan huhtikuussa. Toinen hakukierros avataan loppuvuonna 2016 tai alkuvuonna 2017.  Tässä vaiheessa avustuksiin on suunniteltu käytettäväksi 50 000 €.

Aluekoordinaattorin valmistelusta maakuntahallituksen nimeämä koordinaatioryhmä (kuntien kulttuurijohtajat) antaa hakemuksista lausunnon, jonka pohjalta maakuntajohtaja tekee avustuspäätökset rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin.

Esitys Hallitus

Todetaan, että Suomi100 valmisteluja varten julistetaan alueellista rahoitusta vuosille 2016-2017 haettavaksi 50 000 € ja että maakuntajohtaja tekee avustuspäätökset koordinaatioryhmän lausunnon pohjalta.