Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
LÄHTÖLAUKAUS TYÖELÄMÄÄN - TULEVAISUUDEN TEKIJÄT 50 VUODEKSI / SUOMI100 HAASTEKAMPANJA

Haastekampanjan tavoitteena on, että vuonna 2017 jokaiselle kymenlaaksolaiselle 17-vuotiaalle nuorelle järjestetään kesätyöpaikka. Nuorelle tulee jäämään ainutlaatuinen muistijälki vuodesta, kun Suomi täytti 100. Näin rakennetaan pohjaa nuorten tulevaisuudelle ja hyvälle työelämälle.

Haastekampanja kohdistetaan kymenlaaksolaisille kunnille, valtiohallinnolle ja yrityksille. Kymenlaakson suurimmilta työnantajilta pyritään samaan lupaus kesätyöpaikkojen osoittamisesta koko nuorille.
Lupaukset  tullaan julkistamaan.

Syksyllä 2017 nuorilta kootaan sosiaaliseen mediaan tarinoita kesätyökokemuksista. Laaja yhteistyöverkosto on jo sitoutunut asiaan ja suunnittelu etenee.

Haastekampanjaa viedään eteenpäin yhteistyössä kuntajohdon ja Kymen Yrittäjät ry:n kanssa.

Kymenlaakson haastekampanja on liitetty Suomi100 - ohjelmaan ja saa käyttää viestinnässään Suomi100 - tunnusta.

Kymenlaaksossa 17 - vuotiaita on noin 1 900. Laskennallisesti kunnat tarjoavat nykyisellään kesätyöpaikan noin 40 - 50 %:sti. Tietoa yritysten tarjoamista kesätyöpaikkojen määrästä ei ole.

Esitys Hallitus

Käynnistetään Suomi100 haastekampanja - kesätyöpaikka jokaiselle 17 - vuotiaalle nuorelle vuonna 2017.