Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Larikka ja Holmberg, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.4.2016.