Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.1 - 31.3.2016
 • Virolahden kunta, tekninen lautakunta, lausunto Miehikkälän Leirikeskuksen ranta- asemakaavaluonnoksesta. 4.1.2016
 • Kouvolan kaupunki, tekninen ympäristö, lausunto Kouvolan Lasipalatsin asemakaavan muutosehdotuksesta. 4.1.2016
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto Valtatie 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, Kouvola. 4.1.2016
 • Nastolan kunta, lausunto osayleiskaava, Uusikylä. 4.1.2016
 • Ympäristöministeriö, lausunto soidensuojelutyöryhmän loppuraportista. 14.1.2016
 • Haminan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, lausunto Tuike Finland Oy:n alueen asemakaavan muutosehdotuksesta Haminassa. 19.1.2016
 • Ympäristöministeriö, lausunto luonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi ja esityksen perustelumuistiosta. 26.1.2016
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysaluehanke, Kouvola. 1.2.2015
 • Uudenmaan liitto, lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. 23.2.2016
 • Kouvolan kaupunki, tekninen ympäristö, lausunto Kouvolan Korjalan kolmion asemakaavan muutosehdotuksesta. 29.2.2016
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto Kaakkois-Suomen joukkoliikenteen pavelutasoksi. 7.3.2016
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto Selänpään tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (1/2016). 7.3.2016
 • Pyhtään kunta, lausunto Verssonkankaan ranta-asemakaavan muutos, OAS ja luonnos. 7.3.2016
 • Virolahde kunta, tekninen toimi, lausunto Miehikkälän kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos (koulun alue), ehdotus. 8.3.2016
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue, lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä. 9.3.2016
 • Etelä-Savon maakuntaliitto, lausunto Etelä-Savon2. vaihemaakuntakaavan valmiteluaineistosta. 9.3.2016
 • Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu, lausunto Pioneeripuiston asemakaava, OAS. 11.3.2016
 • Kotkan-Haminan seutusuunnitteluryhmä, lausunto Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.14.3.2016
 •  Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Kausalan läntisen osa-alueen, Aholanpelto, Holstila, Teilimäki asemakaavan kumoamisesta ja muutosehdotuksesta. 14.3.2016
 • Pyhtään kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Pyhtään kunnan Volttilan asemakaavaehdotuksesta. 15.3.2016
 • Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutoksesta Säyhteen kylän tilan Isotalo 1:370 ja Yhteinen alue 878:3 alueella, kaavaehdotus. 16.3.2016
 • Pyhtään kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Pyhtään Ahvenkosken Kartanonportin sekä Kytkinkentän osayleiskaavaehdotuksesta. 16.3.2016
 • Pyhtään kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Pyhtään Siltakylän Motellinrannan asemakaavan muutosehdotuksesta. 17.3.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto maahanmuuttoviraston toimipisteen sijoittaminen Kouvolaan. 17.3.2016
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.