Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
ALOITUSPÄÄTÖS, KYMENLAAKSON KOKONAISMAAKUNTAKAAVA 2040 (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 22.2.2016:

Kymenlaaksossa on laadittu maakuntakaavoja vaiheittain. Taajamia ja niiden ympäristöjä koskeva maakuntakaava vahvistettiin 28.5.2008 ja 18.1.2010, maaseutua ja luontoa koskeva maakuntakaava 14.12.2010, energiamaakuntakaava 10.4.2014 sekä kauppa- ja merialuemaakuntakaava 26.11.2014. Vuoden 2010 alussa Pyhtään kuntaan liitettiin entisestä Ruotsinpyhtään kunnasta ns. Vastilan mutkan alue. Tätä aluetta koskee Itä Uudenmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 15.2.2010.

Kymenlaakson kaikkien voimassa olevien maakuntakaavojen ajantasaisuus on tutkittu vuonna 2015 (Maakuntakaavan toteutumisen seurantaraportti, Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi). Arvioinnin tueksi järjestettiin keväällä 2015 teemakohtaisia työpajoja ja neuvoteltiin keskeisten sidosryhmien kanssa. Arviointityön myötä todettiin, että Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoihin liittyy lukuisia tarkistuksen tarpeita.

Vaihemaakuntakaavojen tarkistaminen ja ajantasaistaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa laatimalla Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan, miltä osin nykyisten vaihemaakuntakaavojen merkintöjä jätetään voimaan ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Ratkaisut perustuvat ajantasaisuusarviointeihin. Kun kokonaismaakuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Kokonaismaakuntakaavan keskeinen tavoite on parantaa kaavan selkeyttä ja luettavuutta, korostaa maakuntakaavan strategisuutta sekä kehittää maakuntakaavan esitystapoja. Uuden kokonaismaakuntakaavan nimi on Kymenlaakson maakuntakaava 2040.

Tavoitteena on, että kokonaismaakuntakaavaluonnos ja -ehdotus ovat nähtävillä vuonna 2018. Maakuntavaltuuston on tarkoitus vahvistaa kaava 2019.

Esitys:
Maakuntahallitus päättää käynnistää Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan 2040 laatimisen ja saattaa päätöksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.