Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS / ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 22.2.2016:

Maakuntahallitus päätti 21.9.2015 esittää jäsenkunnille, että Kymenlaakson Liiton perussopimuksesta poistetaan tarpeettomina §§ 37 a ja 37 b. Pykälissä on määräkset Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat jatkavat aluekehityslain (7/2014) 18 §:n  tarkoittamana yhteistoiminta-alueena. Maakuntien liittojen yhteistoiminnan piiriin kuuluu sellaisten tehtävien käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka:
1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä;
2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin, kuten liikennettä koskeviin suunnitelmiin; sekä
3) koskevat pääosin koko yhteistoimintaaluetta

Yhteistoimintaryhmän lopettamisen jälkeen em. päätökset tehdään maakuntahallitusten yhtäpitävin päätöksin kuten muissakin maakuntien liitoissa.

Jäsenkunnat ovat päättäneet 37 a ja 37 b §§:ien poistamisesta perussopimuksesta seuraavasti:

Kotkan kaupunginhallitus 2.2.2016

Haminan kaupunginhallitus 11.12.2015

Miehikkälän kunnanvaltuusto 16.11.2015

Pyhtään kunnanvaltuusto 9.11.2015

Iitin kunnanvaltuusto 27.10.2015

Virolahden kunnanvaltuusto 26.10.2015

Kouvolan kaupunginvaltuusto 5.10.2015

Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa.

Esitys:
Todetaan, että
- kaikki jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen muutoksen maakuntahallituksen esittämällä tavalla
- perussopimuksen muutos tulee voimaan 1.3.2016 alkaen
- saatetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle ja Etelä-Karjalan liitolle

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------

Esitys Valtuusto

Todetaan, että
- kaikki jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen muutoksen maakuntahallituksen esittämällä tavalla
- perussopimuksen muutos tulee voimaan 1.3.2016 alkaen