Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 22.2.2016:

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2015 laadittavaa tilinpäätöstä. Kertomus tehtiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009. Sen sisältö noudattaa edelleen vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Raportissa on tunnuslukuja, jotka on helposti saatavissa ja joita seurataan aikasarjana.

Esitys:
Merkitään tiedoksi ja saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------

Liite

Esityslistan liitteenä henkilöstökertomus 2015.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015.pdf (239kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.