Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKAHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTEN KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESTÄ / KYMIRING OY

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 4.3. mennessä Kymenlaakson Liiton lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valmisteltavasta kiireellisyysjärjestysesityksestä liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemuksista, jotka ovat kustannusarvioltaan yli 700 000 euroa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston esitys sisältää valtakunnallisissa hankkeissa 1. sijalla Kymenlaaksosta Iittiin sijoittuvan KymiRing Oy:n hankkeen, jonka kustannusarvio on 20 460 000 euroa ja vuodelle 2016 haettu avustus on 3 000 000 €.

OKM:n rahoitussuunnitelmassa vuosille 2016-2019 hankkeelle on varattu 2 000 000 €.

Liitosta on 9.3.2016 annettu seuraava lausunto:

"Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävässä alustavassa kiireellisyysjärjestyksessä valtakunnallisissa hankkeissa ensimmäiselle sijalle KymiRing Oy:n hankkeen.

Hanketoteuttajalta saadun tiedon mukaan hankkeen toteutusvaihe on seuraava:

Asemakaava vahvistettu 14.01.2016, Maisematyölupa vahvistettu 23.02.2016, Rakennuslupa 2.3.2016, ympäristölupa käsittelyssä.Yleistä: Louhinta ja massanvaihto alkavat 3.3.2016.

Kymenlaakson Liiton näkemyksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston esitys hankkeen sijoittamisesta ensimmäiselle sijalle on täysin perusteltu esitys."

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä jäsen Pentti Tiusasen eriävä mielipide.

Eriävä mielipide Tiusanen § 35.pdf (48kt)