Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
OIKEUS- JA TYÖMINISTERI JARI LINDSTRÖMIN TAPAAMINEN KOTKASSA 12.2.2016

Ministerin Kotkan vierailun yhteydessä luovutettiin Kymenlaakson Liiton ja Kotkan kaupungin allekirjoittama kirjelmä nykyisen kuntien työmarkkinatuen maksuosuuden kohdistamisesta alueen työllistämiseen.

Liite

Esityslistan liitteenä ministerille luovutettu kirjelmä.

Ministeri Lindstomille luovutettu kirjelmä 12_2_2016.pdf (135kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.