Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2016 06.05.2016
MUUTOKSET MYR:IN KOKOONPANOSSA / KOTKAN-HAMINAN SEUTU JA ELY-KESKUS (MYR 6.5.2016)

Maakuntahallitus 4.4.2016:
Kotkan-Haminan seutuvaliokunta esittää, että Kotkan-Haminan seudun varsinaiseksi jäseneksi nimetään Hannu Muhonen Haminasta (Rami Hasun tilalle) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Osmo Havuaho Virolahdelta (Antti Jämsenin tilalle).

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää, että maakunnan yheistyöryhmän jäseneksi Jyrki Pitkäsen tilalle nimetään strategiapäällikkö Hanna Kailasto ja että Jyrki Pitkänen nimetään asiantuntijajäseneksi.

Esitys:
Nimetään maakunnan yhteistyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi

- varsinaiseksi jäseneksi Hannu Muhonen ja varajäseneksi Osmo Havuaho

- varsinaiseksi jäseneksi Hanna Kailasto Jyrki Pitkäsen tilalle

- pysyväksi asiantuntijajäseneksi Jyrki Pitkänen

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.