Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Tinkanen ja Tiusanen, seuraavina Uski ja Larikka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 26.2.2016.