Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
MUUTOS MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ / EK JA UUDENMAAN LIITTO (MYR 10.2.2016)

Maakuntahallitus 14.12.2015:
Maakunnan yhteistyöryhmässä Elinkeinoelämän keskusliitosta jäsenenä on toiminut Jaakko Väyrynen ja varajäsenenä Raimo Hovi.

Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään Jaakko Väyrysen tilalle nimetään Jukka Lempiäinen ja varajäsen Raimo Hovin tilalle Elina Moisio.

Maakunnan yhteistyöryhmässä varsinaisena asiantuntijajäsenenä Uudenmaan liitosta on toiminut Mari Kuparinen.

Uudenmaan Liitto esittää, että Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään nimetään Mari Kuparisen tillalle Tiina Huotari.

Esitys:
Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään

- Elinkeinoelmän keskusliitosta varsinaiseksi jäseneksi Jukka Lempiäisen ja varajäseneksi Elina Moision.

- Uudenmaan liitosta varsinaiseksi asintuntijajäseneksi Tiina Huotarin.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.