Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
ITSEHALLINTOALUEESEEN VALMISTAUTUMINEN (MYR 10.2.2016)

Maan hallitus on linjannut, että Suomeen muodostetaan 18 itsehallintoaluetta nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uusi maakuntahallinto tulee voimaan 1.1.2019. Maakuntahallinnon kooltaan merkittävin asia on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Lisäksi maakuntahallintoon tulevat nykyisten maakuntien liittojen ja pääosin ELY-keskusten tehtävät ja pelastuslaitosten tehtävät. Näitä muita kuin sote-tehtävien uutta järjestämistä selvitti selvityshenkilö Lauri Tarasti, joka luovutti ehdotuksensa valtioneuvostolle 26.1.2016.

Maakunnassa on käynnistynyt kuntien, Carean, ELY-keskuksen, pelastustoimen ja Liiton yhteinen suunnittelu uuden maakuntahallinnon luomiseksi ja kuntien osalta tulevaisuuden kunnan miettiminen.

Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi selostaa asiaa kokouksessa.

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.