Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
KUNTALAISTEN ALOITTEET VUONNA 2015

Maakuntahallitus 18.1.2016:

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kuntayhtymän on maakuntavaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Maakuntavaltusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Esitys:
Todetaan, että vuonna 2015 kirjaamoon ei ole jätetty kuntalaisaloitteita.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------

Esitys Valtuusto

Todettiin, että vuonna 2015 ei ole jätetty kuntalaisaloitteita.