Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
YLE:N ALUERADIOT OVAT SAANEET UUDET NIMET; MIKSI ?

Ylimääräinen asia

YLE:n alueelliset radiot ovat saaneet uudet nimet 7.1.2016. Maakuntien nimet ovat kadonneet Pohjanmaata ja Saame-aluetta lukuun ottamatta. Kymenlaakson radio on nyt YLE Kotka.
Maakunnan nimi ei näy myöskään alue-TV:n puolella. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat yhdessä YLE Kaakkois-Suomi, kuten tähänkin asti on asianlaita ollut. Alueradioiden nimet ovat vaihdelleet tähän asti niin, että osa on ollut maakunnan nimellä ja osa sijaintikunnan nimellä. Nyt siis jää vain Pohjanmaan maakunta ainoana nimettynä.

On vaikea ymmärtää, miksi YLE on vaihtanut pitkäaikaiset ja vakiintuneet nimet ja säilyttänyt yhden maakunnan nimen. YLE vakuuttaa, että nimenmuutokset eivät vaikuta uutisointiin ja ohjelmiin maakunnan alueella. Jääpä nähtäväksi.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista ja oikein maakuntien muita kuntia kohtaan, että maakunta - YLE:n  nimi perustuu  pelkästään toimituksen sijaintipaikkakuntaan. YLE:n ratkaisu voi olla ymmärrettävä suurilla paikkakunnilla, mutta monikeskuksisissa maakunnissa se ei toimi. On myös vaikea ymmärtää ajankohtaa ”uudistukselle”, kun maahan ollaan perustamassa uudenlaista alueiden itsehallintoa = maakuntahallintoa nykyisen maakuntajaon mukaisesti. YLE ei ole ollenkaan ratkaisussaan seurannut aikaansa eikä ottanut huomioon alueiden, maakuntien, identiteetin vahvistumista.

Kymenlaakson Liitto edellyttää, että YLE tekee nyt nopeasti saman kuin Posti teki viime vuonna palauttaessaan nimensä Itellasta Postiksi ja ottaa maakuntien nimet käyttöön kaikilla alueilla yhteneväisesti.

Esitys Hallitus

Hallitys hyväksyy kannanoton.