Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
KUNTALAISTEN ALOITTEET VUONNA 2015

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kuntayhtymän on maakuntavaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Maakuntavaltusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Esitys Hallitus

Todetaan, että vuonna 2015 kirjaamoon ei ole jätetty kuntalaisaloitteita.