Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
ERON MYÖNTÄMINEN KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENELLE JA UUDEN VALINTA (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 14.12.2016:

Maakuntavaltuuston hyväksymän Kymenlaakson kesäyliopiston johtosäännön 4 §:n mukaan Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa johtaa johtokunta, johon maakuntavaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan jäsenten tulee edustaa mm. opetuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla maakuntahallituksen jäsen.

Maakuntavaltuuston 18.3.2013 vuosille 2013 - 2016 valitsema kesäyliopiston johtokunta on seuraava:

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Karvonen Tapio, Kovuola, KOK Erviö Emma, Kouvola,  KOK
Holmberg Kai, Kotka, KOK Rosendahl Anne, Kotka,  KOK
Lindeman Ari, Kouvola, SDP Grönlund Reijo, Kouvola, SDP
Kimpanpää Hilppa, Kotka, SDP Brask Nina, Kotka, SDP
Korpivaara Pekka, Kouvola, PRO Pitko Eeva-Riitta, Kotka, PS
Kuokka Vappu, Virolahti, KESK Kivelä Aleksi, Miehikkälä, KESK
Rantamo Tuula, Kouvola, VAS Byman Mika, Kouvola, VAS

 Puheenjohtajaksi valittiin Kai Holmberg ja varapuheenjohtajaksi Ari Lindeman.

 Hilppa Kimpanpää pyytää eroa kunnallisista luottamustehtävistä 1.1.2016 alkaen henkilökohtaisista syistä.

Esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
- myöntää Hilppa Kimpanpäälle eron kesäyliopiston johtokunnan jäsenyydestä 1.1.2016 alkaen
- valitsee hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto
- myöntää Hilppa Kimpanpäälle eron kesäyliopiston johtokunnan jäsenyydestä 1.1.2016 alkaen
- valitsee hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi