Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.10-31.12.2015
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue, lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan v 2016-2019 esitettävistä hankkeista. 1.10.2015
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, lausunto Valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista uusimisesta. 5.10.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Suur-Ahvenkosken kylän Volttilan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 5.10.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus, kortteli 208 ja 221, OAS ja luonnos. 7.10.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Miehikkälän kirkonkylän asemakaavamuutos korttelissa 15, 21 ja 35, OAS ja luonnos. 8.10.2015
 • Ympäristöministeriö, lausunto poikkeamistoimivallan siirtoa koskevasta muutoksesta maankäyttö- ja rakennuslakiin. 12.10.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Siltakylän Motellinrannan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 12.10.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistus. 27.10.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Vaalimaan asemakaavan muutos korttelit 201, 209 ja 220, ehdotus. 3.11.2015
 • Iitin kunta, lausunto Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava, ehdotus. 3.11.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään kunnan Volttilan asemakaavaluonnoksesta. 24.11.2015
 • Suomen metsäkeskus kaakkoinen palvelualue, lausunto Kaakkois-Suomen alueellisesta metsäohjelmasta (luonnos). 23.11.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY keskus, lausunto Kotkamills Oy, tuotantosuunnan muutos: Flying Eagle, ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 30.11.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä rakennuslupa-asiassa tilalle 935-426-1-29 Virolahden kunnassa. 3.12.2015
 • Pyhtään kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Pyhtään Siltakylän Motellinrannan aemakaavan muutoksen luonnoksesta. 7.12.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Ahvenkosken Kartanonportin sekä Kytkinkentän osayleiskaavaluonnoksesta 7.12.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Vaalimaan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta korttelissa 208 ja 221. 11.12.2015
 • Kouvolan kaupunki, Hannu Purho, lausunto Kouvolan Brankkarin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitemasta ja luonnoksesta. 15.12.2015
 • Kouvolan kaupunki tekninen ympäristö,lausunto Kouvolan ratateknisen oppimiskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta. 15.12.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään kunnan Ahvenkosken Volttilan ja Kytkinkentän asemakaavanluonnoksesta. 15.12.2015
 • Iitin kunta, lausunto Kausalan läntisen osa-alueen, Aholanpelto, Holstila, Teilimäki asemakaavan kumoamisesta ja muutosluonnoksesta. 15.12.2015
 • Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. 15.12.2015
 • ELTEL network, Tuomo Ostamo lausunto johtohankkeesta: Multamäki - Kansikkaantie 110 KV voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen. 18.12.2015
 • Iitin kunta, kaavoitustoimikunta lausunto Kausala - Kirkonkylä osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta valtatie 12 vaikutusalueella, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 18.12.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Täydennys lausuntoon Vaalimaan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta korttelissa 208 ja 221. 18.12.2015
 • Ympäristöministeriö, lausunto luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3§:n muuttamisesta.28.12.2015
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.