Hallitus 11 / 2015 14.12.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Lehtola, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 18.12.2015.