Valtuusto 3 / 2015 14.12.2015
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

-------------------

Ei listattavia esityksiä.