Valtuusto 3 / 2015 14.12.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Maakuntavaltuuston 18.3.2013 päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta maakuntatalolla torstaina 17.12.2015 ja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla perjantaina 18.12.2015.

Esitys Valtuusto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 18.12.2015.