Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Uski ja Holmberg, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.11.2015.