Valtuusto 2 / 2015 19.10.2015
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26.

----------------------------

Ei listattavia esityksiä.