Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.6-30.9.2015
 • Kouvolan kaupunki, lausunto asemakaavan muutos, Halkotorinkuja OAS. 2.6.2015
 • Kotkan kaupunki kaupunkisuunnittelu, lausunto Kotkan Kaarniemen Pitkäsaaren ranta-asemakaavahankkeesta. 3.6.2015
 • ELTEL Networks Oy, lausunto Kymi-Summa 2 x 110 kv voimajohdon rakentaminen. 8.6.2015
 • Virolahden kunta, lausunto Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. 12.6.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Ahvenkosken osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotuksesta. 12.6.2015
 • Kouvolan kaupunki, tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, lausunto Jaalan itäosan sekä- etelä ja länsiosan rantayleiskaavojen muutosehdotuksesta sekä Sonnanjärven Pajulahden ja Niskajärven Riihiniemen osayleiskaavaedotuksesta. 12.6.2015
 • Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavojen osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tiloilla Metsäranta 1:284 ja Tokkola 4:94 sekä Piilahden ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta. 12.6.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Tuulivoimayleiskaavaluonnokset Mustakorpi, Heinsuo ja Purola. 17.6.2015
 • Kaakkois-Suomei ELY-keskus, lausunto ympäristövaikutuksen arviointiohjelmasta: Kotkamills Oy / Tuotannon muutos. 18.6.2015
 • Iitin kunta, kaavatoimikunta, lausunto Kausala Kausalan asemakaavan, Aholanpelto, Teilimäen ja Holstilan alueiden muutos, OAS. 22.6.2015
 •  Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Kausala-Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, OAS. 22.6.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, lausunto ympäristövaikutuksen arviointiohjelmasta: Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysaluehanke. 25.6.2015
 • Haminan kaupunki, lausunto Haminan öljysatama LNG- terminaali asemakaavamuutos, ehdotus. 26.6.2015
 • Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, lausunto Halkotorinkuja asemakaava, ehdotus. 26.6.2015
 • Virolahden kunta, rakannusvalvonta, lausunto Palin Granit OY:n jättämästä muutoshakemuksesta / Ottosyvyyden muutos. 26.6.2015
 • Iitin kunta, lausunto Kymijoen Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava muutos tilan Tokkola 4:94 alueella. 6.8.2015
 •  Iitin kunta, lausunto Kymijoen Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsärantatilan alueella. 6.8.2015
 • Virolahden kunta, tekninen lautakunta, lausunto Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus, ehdotus Virojoki-Vaalimaa asemakaava muutos, luonnos. 6.8.2015
 • Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu, lausunto ratateknisen oppimiskeskuksen asemakaavan muutoksen vireille tulosta, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. 11.8.2015
 • Päijät Hämeen liitto, lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta. 18.6.2015
 • Kouvolan kaupunki, tekniikka- ja ympäristötalo/ kanslia, lausunto Kouvolan keskeisen kaupunkialeen osayleiskaava, ehdotus. 4.8.2015
 • Miehikkälän kunta, lausunto Miehikkälän Muurikkalan pohjoisen alueen osayleiskaava, ehdotus. 5.8.2015
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto luonnoksesta paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamista koskevaksi hallituksen esitykseksi. 24.8.2015
 • Haminan kaupunki, lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta / Tuike Finland Oy:n (Google), Summa. 25.8.2015
 • Iitin kunta, lausunto Kausala - Kirkonkylä osayleiskaavan muutoksesta ja täydennyksestä, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola. 25.8.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Ahvenkosken Kartanonportin osayleiskaavaluonnoksesta. 31.8.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue, lausunto Valtatie 15 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Käyrälammentie- Lautarontie, Kouvola. 3.9.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, liikennevastuualue, lausunto Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma. 3.9.2015
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.