Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 39 - 44
  • Päätös nro 39 / IT palvelusopimukset Printcom Oy:n kanssa.
  • Suunnittelujohtajan virkavaalin vahvistaminen
  • Muutoksia maksukorttien maksurajoihin ja kortin myöntäminen kesäyliopoiston rehtorille
  • Viraston pitäminen suljettuna 28.-31.12.105
  • Ulkomaan matkamäärys: hallintopäällikön osallistuminen maakuntaliittojen hallintovastaavien opintomatkalle Hollantiin 5. - 7.11.2015
  • Kymenlaakson Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjohtaja Ari Pietarisen nimeäminen Kymenlaakson ehdokkaaksi Etelä-Suomen alueelliseen liikuntaneuvostoon toimikaudeksi 2016-2019
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.