Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Tinkanen ja Tiusanen, seuraavina Uski ja Holmberg.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.10.2015.