Valtuusto 2 / 2015 19.10.2015
MAAKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan maakuntavaltuustossa on puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa.

Maakuntavaltuusto on 18.3.2013 valinnut toimikaudeksi 2013 - 2016 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Hyttisen, I varapuheenjohtajaksi Pekka Korpivaaran ja II varapuheenjohtajaksi Sirpa Paateron.

Kouvolan kaupunginvaltuusto on todennut Jyrki Hyttisen luottamustoimien päättyneen 1.9.2015. Maakuntavaltuustoon Jyrki Hyttisen tilalle on valittu Jouko Leppänen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

- ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen 19.10.2015 

- valitsee keskuudestaan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Hallitus

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto

- ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi

- valitsee keskuudestaan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.