Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
SEURAAVA AVOIN EAKR HAKU (25.9.2015)

MYRS 3.9.2015:

Seuraava EAKR -haku on tarkoitus toteuttaa edellisen haun tapaan kaksivaiheisena.

Koordinaatioryhmä ehdottaa  haun aikatauluksi
- 4.11.2015 hakuilmoitus julkaistaan
- hakuinfot: Helsinki, Turku, Kouvola viikolla 45-47
- 15.12.2015 ideahaku päättyy
- 15.1.2016 mennessä liitot antavat palautteen saapuneille ideoille
- 12.2.2016 hakuaika päättyy

Etelä-Suomen haun yhteiseksi teemaksi ehdotetaan kiertotaloutta.

Esitys:
Sihteeristö keskustelee seuraavan haun teemoista ja vie ehdotuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn.

Päätös:
Sihteeristö ehdottaa seuraavan haun Etelä-Suomen maakuntien yhteiseksi teemaksi kiertotaloutta.

Kiertotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla. Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit. Haun piiriin kuuluvat kiertotalouteen liittyvät soveltava tutkimus, innovaatiot ja niiden testaus/pilotointi,  liiketoimintamallien kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen alueilla.

------------------------------------------

Esitys MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy sihteeristön ehdotuksen seuraavan haun teemasta.