Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTON PÖYTÄKIRJAT

Maakunnan yhteistyöryhmän 19.9.2014 asettaman toisen asteen ammatillisen koulutuksen jaoston pöytäkirjat 8.12.2014, 9.3.2015 ja 14.9.2015 (tarkastamaton) ovat esityslistan liitteinä.

8.12.2014 käsiteltiin seuraavat asiat:

- Puheenjohtajan valinta ja sihteerin nimeäminen toimikaudeksi 2014-2016
- Esityslistan toimittaminen ja pöytäkirjan tarkastus
- AmKesu ja koulutussuunnittelu Kymenlaaksossa
- Toimialaennusteet, poistuma ja työvoimatarve vv. 2011 - 2030 

9.3.2015 käsiteltiin seuraavat asiat:

- Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen suuntautuvat hankehaut
- Ammatillisen koulutuksen selvitys / Selvitysmiehen ehdotuksen käsittely
- Kymenlaakson AmKesun valmistelu

14.9.2015 käsiteltiin seuraavat asiat:
- Aloituspaikat vuonna 2016
- KT2020
- Osaamistarpeiden alueellinen ennakointi
- Toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvityksen jälkeen tehdyt päätökset
- Kouvolan seudun ammattiopiston tilasuunnitelma Kampusrakenteessa
- Muut asiat. Jatkossa kokouksiin kutsutaan varatoimistusjohtaja Mirja Toikka KyAmk Oy:n edustajana.

Liite

Esityslistan liitteenä pöytäkirjat.

Pöytäkirja 9_3_2015.pdf (38kt)
Pöytäkirja 14_9_2015.pdf (368kt)
Pöytäkirja 18_12_2014 (40kt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.