Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
TULOSSUUNNITELMA 2016-2019 JA TALOUSARVIO 2016

Vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 588 100 € (- 1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 558 100 € (-1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna). Vuosikatearvio on 0 € ja tulosarvio on 0 €.

Toimintakulut vähenevät johtuen henkilöstökulujen vähenemisestä kolmella vakanssilla.

Vuonna 2016 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 2 % eli 41 700 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 134 800 €. Kuntakohtaiset maksut ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Toimintatuotot vähenevät johtuen teknisen tuen vähenemisestä. Ohjelmakaudella 2014-2020 teknistä tukea saadaan vain MYR:n ja MYRS:in kokouskuluihin ja sen määräksi arvioidaan 7 000 € vuonna 2016.

Henkilöstökulut ovat 1,6 milj. € (- 6 %) ollen 65 % toimintakuluista.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Liite

Esityslistan liitteenä alustava tulossuunnitelma- ja talousarvioluonnos.

Tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016 hallitus 21_9_2015.pdf (376kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.