Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Kai Holmberg ja Satu Mäkelä.

Esitys MYR

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.