Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Pakkanen ja Rautamaa, seuraavina Tinkanen ja Tiusanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.9.2015.