Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lindström ja Lonka, seuraavina Pakkanen ja Palm.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.9.2015.